Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny:
návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW

Hlavním výstupem projektu je modul sledování dlouhodobých změn diverzity významných složek bioty povrchových tekoucích vod (fytobentos, makrofyta, makrozoobentos, ryby). Tento modul - webový a prezentační portál - je umístěn v rámci vlastní internetové domény projektu hydro.chmi.cz/riverchange.
Informační brožura o projektu (česká verze)
Informační brožura o projektu (anglická verze)
Prezentace členů týmu na závěrečném semináři v Praze (dne 21. 4. 2017)
Tisková zpráva o zahájení projektu ze dne 30. 1. 2015

© Marek Polášek 2015

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW
Tento projekt byl podpořen grantem Norska a EHP