Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny:
návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW

Odkazy

© Marek Polášek 2015

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW
Tento projekt byl podpořen grantem Norska a EHP