Popis aplikace:
Aplikace slouží k zobrazování lokalit monitorovaných v projektu Riverchange.

Metody pro změnu měřítka:
tlačítka se symboly + a - umístěné v levé části mapového okna, kolečko myši, dvojklik ve středu zvětšované oblasti. Levým tlačítkem myši společně se stisknutou klávesou SHIFT, lze vybrat obdélníkovou oblast pro zvětšení. Pro dotyková zařízení sevření či rozevření prstů na mapě.

Metody pro výběr:
kliknutí levým tlačítkem myši - výběr bodem

Okno výsledky:
Okno výsledky zobrazuje výběr ze všech dotazovatelných vrstev. Výběry z jednotlivých vrstev se zobrazují v samostatných záložkách.
Nástroj umožňuje vybraný objekt zvýraznit (obkreslí jeho kresbu) nebo na něho zaostřit výběr (zoomovat na vybraný objekt).
Pokud je ve výběru více objektů, zobrazí se jejich seznam, ve kterém se dá řadit podle jednotlivých sloupců. Pomocí ikon pod vybraným seznamem objektů lze posunout  mapu na vybrané objekty či přiblížit  vybrané objekty. Ikona  umožňuje odebrat vybrané objekty ze seznamu. Ikona  naopak umožňuje do seznamu objekty přidávat.
Pokud je vybráno více položek, je seznam stránkovaný. Okno s výsledky je možné zavřít a v případě potřeby lze toto okno znovu vyvolat z nabídky Nástroje/Výsledky