Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny:
návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW

Fotogalerie

Závěrečný seminář projektu - 21. 4, 2017 VÚV Praha

Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci CESAMIR - Pécs, Maďarsko

Listopadové terénní práce - mapování hydromorfologických ukazatelů

Listopadové terénní práce

Říjnové terénní práce

Konference České a Slovenské limnologické konference

Srpnové terénní práce

Červencové terénní práce

Dubnové terénní práce


Zahajovací seminář


Únorové terénní práce

© Marek Polášek 2015

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW
Tento projekt byl podpořen grantem Norska a EHP